Türk ve Alman Hukukunda Güncel Gelişmeler

Türk Hukukunda Pay Alım Sözleşmeleri

Türk- İsviçre Hukukunda, sermaye şirketlerinin paylarının satımına ilişkin pay (hisse) satım sözleşmeleri (share purchase agreement- SPA), borçlandırıcı işlem niteliği taşıyan, tam iki tarafa borç yükleyen, .... 

Almanya’da Nitelikli İşgücü Göçü Yasası (Fachkräfteeinwanderungsgesetz) 1 Mart 2020’de yürürlüğe giriyor.

1 Mart 2020'de yürürlüğe girecek yasa, vasıflı meslek sahiplerinin AB dışındaki ülkelerden Almanya'ya göçü çerçevesini genişletiyor. 

İşletmeler Bakımından 25 Mayıs’ta Yürürlüğe Girecek Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GVKT-GDPR-DSGVO) Önemi

AB’de 1995 yılında yürürlüğe giren 95/46/AT sayılı AB Veri Koruma Direktifi kişisel verilerin korunması alanında tüm dünyada kabul gören bir çerçeve sunuyordu.

Sade Vatandaşın Konkordato Talebi

İİK m. 285 uyarınca „Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir“1. Alacaklılardan herhangi birisinin borçlu hakkında iflas dışı adi konkordato talebinde bulunmasında bir engel yoktur (İİK m.285/II).  

EU Data Protect

İşletmeler Bakımından 25 Mayıs’ta Yürürlüğe Girecek Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GVKT-GDPR-DSGVO) Önemi

AB’de 1995 yılında yürürlüğe giren 95/46/AT sayılı AB Veri Koruma Direktifi kişisel verilerin korunması alanında tüm dünyada kabul gören bir çerçeve sunuyordu. Söz konusu Direktif kişisel verilerin kazara kaybını, yetkisiz kişilerin eline geçmesini ve bu kişilerce yasadışı bir biçimde imha edilmesini önlemek amacıyla uygun teknik ve kurumsal önlemlerin alınmasına yönelik hükümler içermektedir. 

Haksız Rekabet Hukuku kitabımız yayımlandı!

Haksız rekabet hukuku, rekabet hukuku ile birlikte serbest ve rekabetçi bir piyasanın işlevselliğinin temininde önemli bir yere sahiptir. 6102 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra haksız rekabet hukukunun öneminin arttığını söylemek yanlış olmaz. Uygulamada her zaman için önemli bir yere sahip olsa da, haksız rekabet hukukunun akademik camiada hak ettiği ilgiyi gördüğünü söylemek oldukça zordur. İsviçre’de dahi haksız rekabet hukukunun bütününü ele alan birçok monografik eser ve şerh bulunmasına karşın, bizde birkaç monografik çalışma ya da şerhe rastlamak mümkün değildir. 


Almanya'da Yeni Göç Yasası Kanunlaştı

Alman ekonomisi uzman eleman sıkıntısı çekiyor, nüfusun yaşlanması bu açığı daha da artıracak. Halihazırda yaklaşık 1,2 milyon elemanlık açık var. Bu sebeple istihdam piyasasını AB dışındaki ülkelerden gelecek göçe açan yeni bir yasa hazırlandı. Bu bir göçü teşvik yasası. Ama püf noktası ayrıntıda gizli: Kalmak üzere gelen uzman elemanlara kapı açık..

Sanatçı ve Serbest Meslek Sahiplerinin Almanya’da Oturuma Başvuru Koşulları

Bu tür oturuma müracaat etmek için ilgili mesleğin gerektirdiği niteliğe sahip olunduğuna dair diploma veya gerekli belgelerin sunulması gerekir. Oturum talebinde bulunurken en önemli husus, serbest meslek erbabı kimsenin, geçimini temin edeceğine dair inandırıcı belge/ler sunması gerekir.